Služby

Zajišťujeme a dodáváme nájemcům, případně vlastníkům nemovitostí:

V některých objektech lze zajistit:

Dále nabízíme:

Elektrickou energii
Plyn
Teplo
Vodu

Užitkovou vodu

Teplou užitkovou vodu

Stlačený vzduch

Telefonní linky

Internet

Úklid
Stravování v areálu
Parkování

Poradenství

BOZP