AKTUALITY VE FIRMĚ

10.4.2018 - DLOUHOTOČNÝ AUTOMAT K'MX 413
Divize Kovoobrábění provozuje nový dlouhotočný CNC automat K'MX 413, který je určen pro obrábění malých součástí v rozsahu průměr 2-16 mm. Stroj vyniká vysokou přesností obrábění a dosahovanou kvalitou opracovaného povrchu. Lehká kinematika a poslední generace CNC zajišťují jednoduché a rychlé programování redukující čas potřebný pro seřizování. Se 2 elektrovřeteny, 3 poháněnými nástroji, C-osou a až 12 pevnými nástroji je K'MX 413 schopen obrábět i složité dílce.
Dlouhotočný automat KMX 413

28.3.2018 - ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
Pracovník zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje seznámil naše pracovníky s důležitými body při poskytnutí první pomoci. Postup při volání záchranné služby, život zachraňující úkony, stabilizovaná poloha, resuscitace, poranění páteře, břicha, otevřená zlomenina, krvácení a šok, bolest na hrudi, infarkt, cizí těleso v dýchacích cestách, péče o pacienta před příjezdem záchranné služby, akutní alergická reakce. 
Školení 1.pomoci 21.3.18
Školení 1.pomoci


16.3.2018 - ŠKOLENÍ VE FIRMĚ GÜHRING
Ve dnech 14. a 15. března se zúčastnili tři pracovníci divize 40 Nástrojárna technického školení ve firmě Gühring s.r.o. Pracovníci si tak zvýšili kvalifikaci týkající se frézování a získali certifikát odbornosti.

2.3.2018 - NOVÁ KANCELÁŘ PRO STŘEDISKO KVALITA
V první polovině tohoto roku byla v 1. patře budovy č. 1 Nástrojárna  dokončena rekonstrukce kanceláře ředitele kvality.
Kancelář střediska Kvalita

2.3.2018 - EXKURZE STUDENTŮ UNIČOV
Dne 1.3.2018 navštívili studenti maturitních ročníků oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač výrobní prostory firmy EUTECH akciová společnost. Studenti nejdříve absolvovali prezentaci, která jim přiblížila, čím se firma zabývá, a poté diskuzi o volných pracovních pozicích. Po prezentaci byla provedena prohlídka výrobních prostor v divizi 32 Kovoobrábění a výrobních prostor v divizi 40 Nástrojárna.

28.2.2018 - DLOUHOTOČNÝ CNC AUTOMAT K'MX 532 TREND
Divize Kovoobrábění provozuje nový dlouhotočný automat MANURHIN K'MX 532 TREND, který je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 32 mm. Vzhledem k vrtání vřeten 37 mm není nutná úprava konců tyče na menší průměr pro uchycení kleštinou podavače tyčí. Snadná instalace nástrojů na nástrojových deskách umožňuje úspěšné použití tohoto stroje pro série počínaje řadově stovkami kusů.
Dlouhotočný automat kmx532trend

26.1.2018 - BRUSKA NA VRTÁKY GS-20 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Divize Nástrojárna provozuje novou brusku pro spirálové vrtáky pravé o 2-20 mm. Úhel broušení 90-140°. Mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení - perfektně naostřeno během okamžiku.
Bruska na vrtáky GS-20
15.12.2017 - VÁNOČNÍ VEČÍREK
Firma EUTECH úspěšně zakončila rok 2017 vánočním večírkem. Byly připraveny soutěže, reprodukovaná hudba a občerstevní.
PF2018
Večírek 12-2017


11.9.2017 - OSLAVA 25. VÝROČÍ EUTECH AKCIOVÁ SPOLEČNOST
25. výročí založení naší společnosti jsme oslavili dne 8. září společným setkáním všech zaměstnanců při příjemném posezení s hudbou a různých sportovních aktivitách.
Oslava 1
Oslava 2Oslava 3


31.8.2017 - NOVÝ DLOUHOTOČNÝ AUTOMAT MANURHIN K'MX 432
Divize Kovoobrábění provozuje od srpna 2017 nový stroj CNC dlouhotočný automat K'MX 432, který je určen k obrábění složitých součástí z tyčového materiálu až do průměru 32 mm. Stroj je osazen řídícími systémy a pohony, umožňuje ovládat 4, respektive 6 nezávislých lineárních os. Posuvný vřeteník se zdvihem až 410 mm umožňuje obrobit na jeden zdvih mnohem delší dílce než běžné dlouhotočné automaty.
kmx432 web

10.8.2017 - FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ FT-OH 400
Nákup filtračního zařízení FT-OH 400 pro divizi Kovoobrábění. Zařízení od společnosti Filtration Technology s.r.o. by mělo umožnit prodloužení použitelnosti řezného oleje v obráběcích strojích. Pomocí tohoto zařízení je možné provádět nejen čištění odstředěného oleje, ale také bypassové čištění oleje přímo na stroji bez nutnosti odpojení stroje z provozu nebo celkové výměny olejové náplně stroje.
Filtrační zařízení FT-OH 400
31.7.2017 - BUDOVA ČÍSLO 1 EUTECH AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Na začátku druhé poloviny roku 2017 byla provedena nová fasáda na budově číslo 1.
Budova č. 1-nová fasáda7.6.2017 - LINDE VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK ČTYŘKOLOVÝ 
Nákup v první polovině roku 2017 vysokozdvižného vozíku LINDE H16T pro sklad divize Kovoobrábění.
Čelní-vysokozdvižný-vozík-čtyřkolový-Linde-59c11add7ed642062889086a-l


7.6.2017 - OSVĚDČENÍ O SHODĚ SYSTÉMU JAKOSTI S POŽADAVKY ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 (AQAP 2110)
Divize Nástrojárna úspěšně absolvovala II. dozorový audit provedený Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.  

9.5.2017 - KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
Počátkem měsíce května byla zahájena práce na instalaci klimatizačního zařízení do stávající vzduchotechniky dílny divize Kovoobrábění s plánovaným ukončením koncem měsíce. Kvůli opakujícím se závadách na jedné ze tří klimatizačních jednotek se podařilo zprovoznit klimatizaci až na konci měsíce srpna.

31.3.2017 - KANCELÁŘSKÉ PROSTORY DIVIZE NÁSTROJÁRNA
V první polovině tohoto roku byla v divizi Nástrojárna dokončena rekonstrukce v přízemí budovy č. 1, kde byly přemístěny nové kanceláře vedoucího výroby, mistra výroby a pracovníky úseku řízení jakosti.
Divize 40 - kancelář mistr 1
Divize 40 - kancelář mistr 2


2.2.2017 - DEN ZRUČNOSTI NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI UNIČOV
V Uničově proběhl  Den zručnosti na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Uničov pro žáky základních škol, kde se firma EUTECH akciová společnost prezentovala.
Uničov Den zručnosti 3Prezentace SOU Uničov 1Uničov Den zručnosti 4

25.1.2017 - WORKSHOP NA TÉMA KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V Kulturním domě ve Šternberku se konal workshop na téma Kam po základní škole. Firma Eutech akciová společnost se zde prezentovala. Pro inspiraci, kam po základní škole přišlo více než čtyřista osmáků i deváťáků ze Šternberka a blízkého okolí.
MKZ Workshop 2.2.17MKZ Workshop 2kam-po-zs201754

17.01.2017 - PŘEVZETÍ 3D MĚŘÍCÍHO STROJE NIKON ALTERA 10.7.6.
V lednu 2017 Divize Nástrojárna nainstalovala 3D měřící stroj NIKON Altera 10.7.6.. Jedná se o třísouřadnicový portálový měřící stroj s keramickou deskou, který byl umístěn do nově vybudovaných a klimatizovaných prostor.
NIKON Altera 10_7_6
30.11.2016 - NOVÁ ELEKTROEROZIVNÍ HLOUBIČKA EXERON EDM 313
Divize Nástrojárna převzala od firmy PENTA TRADING, spol. s r.o. nový elektroerozivní hloubící stroj Exeron EDM 313. Nástrojárna tak rozšířila svoji kapacitu v hloubení na 3 moderní a produktivní stroje.
Hloubící stroj Exeron EDM 313

31.08.2016 - NOVÝ DLOUHOTOČNÝ CNC AUTOMAT K'MX 816 CLEVER
Divize kovoobrábění provozuje od srpna 2016 nový stroj CNC dlouhotočný automat, K'MX 816. Jedná se o velmi produktivní stroj s osmi řízenými osami a řízenou B - osou.
kmx816 web

01.06.2016 - KANCELÁŘSKÉ A VÝROBNÍ PROSTORY DIVIZE NÁSTROJÁRNA
V první polovině tohoto roku se v divizi Nástrojárna vybudoval samostatný vchod z jižní strany budovy č. 1. Byla dokončena rekonstrukce prostor v prvním patře budovy č. 1, kde byly přemístěny nové kanceláře a montáž výroby speciál.
40 kanceláře40 Kanceláře 240 výroba speciál

29.02.2016 - UNIVERSÁLNÍ TVRDOMĚR PRO DIVIZI KOVOOBRÁBĚNÍ
Nákup tvrdoměru rozsah 20-70 HRC na proměření tvrdosti podle Rockwella. Zjišťuje rozdíl hloubky vtisku vnikacího tělesa mezi dvěma stupni zatížení. Účelem předběžného zatížení je vyloučit z měřené hloubky nepřesnosti povrchových ploch.
Tvrdoměr